Пакување подарок

ПАКУВАЊЕ ПРОИЗВОД КАКО ПОДАРОК

Spakuvan podarok so ukrasna hartija
Ukrasna hartija i masna za pakuvanje

Избраните производи можеме да ги спакуваме во украсна хартија и да ги испорачаме на Ваша или трета адреса – на која ќе ги прими примачот – како подарок – изненадување.

Украсната хартија ја бираме во согласност со природата на производот и неговиот облик.  Оваа услуга може да се избере пред додавање на производот во кошничката, со штиклирање на опцијата Пакување на подарок со украсна хартија

Izbor na opcija za pakuvanje podarok so ukrasna hartija
Hartija za pakuvanje podarok